เซอร์นิติน

Service


เซอร์นิติน

เซอร์นิติน (Cernitin) เป็นสารสะกัดจากละอองเกสรดอกไม้ ไม่ใช่สารเคมีตัวทำละลาย เป็นอาหารของเซล ได้รับการยืนยันทางการทดลองจนได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นอาหารบำบัด