สัมภาษณ์ความรู้สึกผู้ใช้เซอร์นิติน บำบัด โรคพากินสัน ตอนที่ 2

Service


สัมภาษณ์ความรู้สึกผู้ใช้เซอร์นิติน บำบัด โรคพากินสัน ตอนที่ 2

parkinson 2
Video

สัมภาษณ์ผู้ที่ใช้สารอาหารบำบัดโรคพากินสัน เปรียบเทียบกับอาหารเสริมอื่นๆ ที่มีอยู่ในท้องตลาด