เกือบตายเพราะมะเร็งเต้านม และ มะเร็งปากมดลูก แต่รอด

Service


เกือบตายเพราะมะเร็งเต้านม และ มะเร็งปากมดลูก แต่รอด

Video

คุณดวงจันทร์ รูปแก้ว เป็นมะเร็งตั้งแต่ปี 38 เกือบตายเพราะมะเร็งร้ายลุกลามไปมดลูก แต่ปัจจุบันหายขาดโดยหมอรับรอง หายได้อย่างไร ไปฟังคลิปจากปากได้เลยครับ