ข่าวสาร

Service


ข่าวสาร

รวบรวม เรียบเรียง เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ เกี่ยวกับโรคกลุ่ม NCDs เพื่อเผยแพร่ให้คนที่รักสุขภาพ และ นำไปปฏิบัติ

cernitin, เซอร์นิติน กับ มะเร็ง - อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

cernitin, เซอร์นิติน เป็นอาหารเสริม ที่มีสารอาหารในระดับเซล ที่ผลิตมาเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที เมื่อเราต้องการฟื้นฟูร่างกายเราแล้ว นอกจากจะให้อาหารเซลโดยตรง เพื่อฟื้นฟูให้ระบบต่างๆ กลับมาทำงานได้ ให้เกิดความสมดุลย์แก่ร่างกายแล้ว อีกสิ่งที่ควรจะทำ และควรศึกษาให้รู้ไว้คือ การไม่นำสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ถ้าหากเรานำสารพิษเข้าสู่ร่างกายมากกว่า สารอาหารที่ร่างกายต้องการแล้ว ร่างกายจะฟื้นตัวเองกลับมาให้สมดุลย์อย่างรวดเร็วได้อย่างไร?

ความลับใน น้ำมันพืช

จากรายงานของเกาหลีใต้ ในเดือนกันยายน ปี 2007 มีการตรวจพบสารก่อมะเร็งในน้ำมันพืช มีการพบสารก่อมะเร็งในน้ำมันงาสูงกว่ามาตรฐานครับ ในควันที่เกิดขึ้นเมื่องาไหม้ ซึ่งพบสารเบนโซไพรีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งผสมอยู่ ซึ่งตรวจพบในน้ำมันงา มากที่สุด รวมทั้งน้ำมันคีม่อน และน้ำมันข้าวโพดด้วยครับ หลังจากนั้น เดือนธันวาคม ปี 2008 ได้ตรวจพบสารก่อมะเร็งในน้ำมันพืชอีกครั้ง แล้วน้ำมันพืชที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ จะปลอดภัยหรือไม่? เสน่ห์ที่หอมหวาน กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของคุณ แต่ในเสน่ห์นั้น กลับมีเล่ห์กลร้ายซ่อนอยู่ แล้วโต๊ะอาหารของคุรตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง? เรียนรู้เพื่ออยู่รอดกับ ความลับที่ซ่อนอยู่ในน้ำมันพืช น้ำมันพืชที่สร้างความกรอบ และกลมกล่อมให้กับอาหารต่างๆ น้ำมัน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้เมื่อทำอาหารประเภททอด หรือ ผัด ปริมาณน้ำมันพืชที่เรารับเข้าไปใน 1 วันเท่ากับ 7g หรือ 2Kg ต่อปี!!! คุณรู้จักน้ำมันพืชที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากแค่ไหน? www.cernitinthailand.com/cernitin/vgo

เซอร์นิติน [เรียนรู้ เพื่ออยู่รอด] ตอน ความลับของครีมเทียม

ครีมเทียม ทำมาจาก สารปรุงแต่งที่ไม่มีส่วนผสมของนมอยู่เลย สารปรุงแต่งเหล่านั้น คือ 1. สารอิมัลซิไฟเออร์ เป็นสารที่ทำให้น้ำและน้ำมันเข้ากันได้ 2. ไขมันเลว 3. สารแต่งกลิ่นนม โซเดียมคาซิเนส 4. กลิ่นวนิลา 5. เจลาติน 6. คาราจีแนน 7. ไซรับ 8. สีปรุงแต่ง

โรค SLE (โรคพุ่มพวง หรือ โรคลูปัส)

โรคลูปัส หรือ โรคเอสแอลอี หรือ โรคพุ่มพวง ( Lupus หรือ SLE หรือ Systemic lupus Erythemotosus ) คือ โรคภูมิแพ้ตนเอง หรือ โรคภูมิต้านตนเอง ( Autoimmune diseose) ชนิดหนึ่ง เกิดจากการที่ร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันต้านทาน หรือ อิมมูน ( Immune ) ผิดปกติ โดยต้านเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆ ได้กับทุกเนื้อเยื่อ/อวัยวะ เป็นผลให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง (ชนิดไม่ใช่จากการเติดเชื้อ) ของเนื้อเยื่อ/อวัยวะ ได้ทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งที่ก่อให้เกิดอาการได้บ่อย คือ การอักเสบของ ผิวหนัง ข้อ กล้ามเนื้อ ปอด หัวใจ ไต ระบบเลือด/โลหิต/ไขกระดูก และ ระบบประสาท ท้งนี้ โรคลูปัส/เอสแอลอี จัดเป็นโรคเรื้อรังโรคหนึ่ง

กลุ่มโรค NCDs กลุ่มโรคระบาดที่ไม่มีเชื้อโรค

กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรือ ชื่อภาษาไทยเรียกว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นั้นเป็นชื่อเรียก กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือ ติดต่อ ผ่านตัวนำโรค (พาหะ) หรือสารคัดหลั่งต่างๆ หากแต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากไลฟ์สไตล์วิธีการใช้ชีวิต ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย อาหารหวานมันเค็มจัด และมีความเครียดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมักจะค่อยๆ มีอาการและรุนแรงขึ้นทีละน้อยหากไม่ได้มีการรักษาควบคุมองค์การอนามัยโลก(WHO) เล็งเห็นว่ากลุ่มโรค NCDs นั้น ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สังเกตจาก สถิติผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs ในปี พ.ศ. 2552 พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมด มีถึง 63% ที่เกิดจากกลุ่มโรค NCDs และที่สำคัญกว่านั้นคือ กว่า 80% เป็น ประชากรของประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งโรคในกลุ่ม โรค NCDs ที่มีอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงสุด 6 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases ) โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) โรคมะเร็ง (Cancer) โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) โรคอ้วนลงพุง (Obesity) แม้ค่าสถิติการป่วยและเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs จะสูงมาก แต่แท้จริงแล้ว กลุ่มโรค NCDs นั้นสามารถป้องกันได้ เพราะ สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงหลักนั้น เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของตัวเรานั่นเอง