ความดันโลหิตสูง

Service


ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cernitinthailand.com หรือโทรสอบถาม 0949989699, 0896519549 ความดันโลหิตสูง (อังกฤษ: hypertension) เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยมีความดันเลือดในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลา[1] ความดันเลือดประกอบด้วยสองค่า ได้แก่ ความดันช่วงหัวใจบีบและความดันช่วงหัวใจคลาย ซึ่งเป็นความดันสูงสุดและต่ำสุดในระบบหลอดเลือดแดงตามลำดับ ความดันช่วงหัวใจบีบเกิดเมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวมากที่สุด ความดันช่วงหัวใจคลายเกิดเมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายคลายตัวมากที่สุดก่อนการบีบตัวครั้งถัดไป ความดันเลือดปกติขณะพักอยู่ในช่วง 100–140 มิลลิเมตรปรอทในช่วงหัวใจบีบ และ 60–90 มิลลิเมตรปรอทในช่วงหัวใจคลาย ความดันโลหิตสูงหมายถึง ความดันเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอทตลอดเวลา ส่วนในเด็กจะใช้ตัวเลขต่างไป[2]

ทำไมคุณหมอไม่ยอมเข้ารับการรักษาตัวแบบเดียวกับที่หมอรักษาคนป่วยโรคกลุ่ม NCDs

ตามปกติเมื่อคนเราป่วยก็มักจะไปหาหมอ เพื่อให้หมอวินิจฉัย และจ่ายยารักษาโรคใช่ไหม? แต่เคยรู้บ้างไหมว่า เวลาคุณหมอป่วยเป็นโรคเดียวกันกับคนทั่วไปกลับไม่ยอมเข้ารับการรักษาแบบเดียวกันกับคนทั่วไป เพราะอะไร? คุณหมอได้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงถึง 6 โรคร้ายแรง ได้แก่ โรคอ้วน  คุณหมอ หนักถึง 113 กิโลกรัม, เบาหวาน, ความดันเลือดสูง, คอเรสเตอรอลในเลือดสูง ผลคือ จะไปอุดตันเส้นเลือดหัวใจ, ตับอักเสบเรื้อรัง โอกาสเป็นมะเร็งตับสูงมาก, เม็ดเลือดแดงสูงมากผิดปกติด จะทำให้หัวใจวายได้ หรือ หัวใจล้มเหลว