สารอาหารสกัดจากละอองเกสรดอกไม้

Service


สารอาหารสกัดจากละอองเกสรดอกไม้

Show Case : ตัวอย่างการปรึกษาการใช้เซอร์นิตินจากผู้ใช้จริง

ตัวอย่างคำปรึกษาการใช้เซอร์นิติน และการติดตามผลการใช้เซอร์นิติน

เซอร์นิตินเป็นสารอาหารของเซล ใช้ในการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสู่จุดสมดุลย์ คิดถึงสุขภาพ คิดถึง cernitinthailand.com

https://youtu.be/zT0d7RqVKOU

ความดันโลหิตสูง

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cernitinthailand.com หรือโทรสอบถาม 0949989699, 0896519549 ความดันโลหิตสูง (อังกฤษ: hypertension) เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยมีความดันเลือดในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลา[1] ความดันเลือดประกอบด้วยสองค่า ได้แก่ ความดันช่วงหัวใจบีบและความดันช่วงหัวใจคลาย ซึ่งเป็นความดันสูงสุดและต่ำสุดในระบบหลอดเลือดแดงตามลำดับ ความดันช่วงหัวใจบีบเกิดเมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวมากที่สุด ความดันช่วงหัวใจคลายเกิดเมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายคลายตัวมากที่สุดก่อนการบีบตัวครั้งถัดไป ความดันเลือดปกติขณะพักอยู่ในช่วง 100–140 มิลลิเมตรปรอทในช่วงหัวใจบีบ และ 60–90 มิลลิเมตรปรอทในช่วงหัวใจคลาย ความดันโลหิตสูงหมายถึง ความดันเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอทตลอดเวลา ส่วนในเด็กจะใช้ตัวเลขต่างไป[2]