ไมเกรนหายขาดได้

Service


ไมเกรนหายขาดได้

ไมเกรน
Video

โรคไมเกรน

คุณหงสรัชต์ วรรณบวรสีห์ เป็นไมเกรนมาหลายปี แต่วันนี้หายขาดจากไมเกรน และกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างไร ลองไปฟังคลิปจากปากได้เลยครับ