กลุ่มอาหารเสริม

Service


กลุ่มอาหารเสริม

สารสกัดจากละอองเกสรดอกไม้ ไม่ใช่เคมีทำละลาย เป็นอาหารของเซล โดยวิธีธรรมชาติบำบัด