ความลับในน้ำมันพืช

Service


ความลับในน้ำมันพืช

ความลับใน น้ำมันพืช

จากรายงานของเกาหลีใต้ ในเดือนกันยายน ปี 2007 มีการตรวจพบสารก่อมะเร็งในน้ำมันพืช มีการพบสารก่อมะเร็งในน้ำมันงาสูงกว่ามาตรฐานครับ ในควันที่เกิดขึ้นเมื่องาไหม้ ซึ่งพบสารเบนโซไพรีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งผสมอยู่ ซึ่งตรวจพบในน้ำมันงา มากที่สุด รวมทั้งน้ำมันคีม่อน และน้ำมันข้าวโพดด้วยครับ หลังจากนั้น เดือนธันวาคม ปี 2008 ได้ตรวจพบสารก่อมะเร็งในน้ำมันพืชอีกครั้ง แล้วน้ำมันพืชที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ จะปลอดภัยหรือไม่? เสน่ห์ที่หอมหวาน กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของคุณ แต่ในเสน่ห์นั้น กลับมีเล่ห์กลร้ายซ่อนอยู่ แล้วโต๊ะอาหารของคุรตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง? เรียนรู้เพื่ออยู่รอดกับ ความลับที่ซ่อนอยู่ในน้ำมันพืช น้ำมันพืชที่สร้างความกรอบ และกลมกล่อมให้กับอาหารต่างๆ น้ำมัน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้เมื่อทำอาหารประเภททอด หรือ ผัด ปริมาณน้ำมันพืชที่เรารับเข้าไปใน 1 วันเท่ากับ 7g หรือ 2Kg ต่อปี!!! คุณรู้จักน้ำมันพืชที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากแค่ไหน? www.cernitinthailand.com/cernitin/vgo